NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 730 Kč
skladem u dod.

Reklamační podmínky
Reklamační podmínky

Úvodem

Naší snahou je prodávat nejen kvalitní zboží za nejnižší možné ceny, ale také udržet si zákazníka poskytováním servisních služeb a rychlostí při vyřizování případných reklamací. Naši pracovníci jsou vedeni k tomu, aby se chovali co nejvstřícněji k zákazníkovi reklamujícímu vadné zboží, což nebývá u všech prodejců běžné. Níže popsaná pravidla jsou proto pouze zásadami v problematických případech. Záležitosti spojené s případnou reklamací však řešíme individuálně a jak doufáme především k Vaší spokojenosti.

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. a dle zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. v platném znění. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Jindra Rezlerová. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. V případě, kdy zákazník nakupuje zboží na firmu, reklamace se řeší dle obchodního zákoníku.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy Jindra Rezlerová je přiložen Záruční list nebo daňový doklad se sériovými čísly výrobku dle požadavku výrobce nebo povaze zboží. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list je předpokladem reklamace vady současné předložení originálního záručního listu výrobce.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi Záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 48 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat firmu IT-copy.cz Jindra Rezlerová (info@it-zone.cz ). a vyžadovat řešení. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Podmínky záruky

Délka záruky v měsících je uvedena na Záručním a dodacím listu. Není-li na dodacím listu vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie...), je jeho životnost 6 měsíců. V případě sluchátek je jednotná životnost 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jenž byla zakoupena jako samostatný produkt.Právo spotřebitele reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Spotřebitel však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se dle § 619 odst. 2 obč. z. nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- porušení ochranných pečetí, a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
- chybí štítek se sériovým číslem nebo jsou na něm jasně viditelné známky odlepení či přelepení,
- mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházením či obsluhy,
- pokud byly vady způsobeny počítačovými viry,
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry kancelářskému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem,
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Ze zákona č. 136 /2002 sb. tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku.

Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

3. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Pokud kupujícímu bylo zboží doručeno přepravní službou, kupující doručí na vlastní náklady a vlastní riziko reklamované zboží na adresu Jindra Rezlerová, JIzerská 3, České Budějovice 370 11. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů, ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím je kupující povinen předložit kopii Záručního listu a dodacího list, případně také originální záruční list výrobce.

3.1
Zákazník zašle email na adresu info@it-zone.cz,(Shop www.IT-copy.cz spadá pod správu shopu www.IT-zone.cz ) předmět „REKLAMACE“ - email musí obsahovat:
- č. dodacího a záručního listu (v případě ztráty č. faktury nebo objednávky)
- název reklamovaného výrobku (popř. jeho kód)
- seriové číslo (pokud je na výrobku uvedeno)
- popis závady
- adresu, kam se má opravený či vyměněný produkt vracet
- telefonní kontakt

3.2
Do 24 hodin zákazník obdrží na svůj mail
RMA/AVZ číslo, kterým čitelně označí zásilku nebo jej viditelně umístní k reklamovanému výrobku.
UPOZORNĚNÍ: bez toho čísla nebude Vaše reklamace vyřízena a bude vrácena zpět odesílateli!

3.3
Označenou zásilku odešlete na adresu uvedenou v u RMA/AVZ, zpravidla však na:
Jindra Rezlerová, JIzerská 3, České Budějovice 370 11
Zásilka musí obsahovat: reklamovaný výrobek, kopii dodacího a záručního listu, RMA/AVZ číslo.

3.4
Ve lhůtě stanovené zákonem Vám bude vyřízená reklamace vrácena na Vámi uvedenou adresu.

3.5
UPOZORNĚNÍ: tímto postupem se vyřizují pouze reklamace výrobků, které nemají v ČR vlastní autorizovaný servis. Pokud mají, zákazník vyřizuje reklamaci přímo s tímto servisem bez účasti shopu www.IT-copy.cz

4. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Při dopravě zboží pomocí přepravních služeb, které shop IT-copy.cz využívá pro dopravu zásilek zákazníkům v regionu České republiky, může dojít k poškození zásilky nebo jejího obsahu. K poškození zásilky může dojít i při přepravě zásilky prostřednictvím kurýrní služby.

Pokud přepravní služba doručuje kupujícímu zásilku, která je viditelně poškozena (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody) má kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud bude kupující chtít přesto balík převzít, protože ne vždy musí mít poškození obalu balíku vliv na jeho obsah, je pracovník přepravní služby povinen se zákazníkem sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku přepravní služba vyřídí reklamaci.

V případě, že zákazník po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit ihned přepravní službě která ze převoz zásilky zodpovídá a zahájit s ní reklamační řízení. Nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky.

UPOZORNĚNÍ: Shop IT-copy.cz nezodpovídá za škody způsobené přepravní službou!

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


 

Naše internetové obchody působí na trhu s výpočetní technikou od roku 2007. Od samého začátku si buduje image solidního obchodního partnera. Vidíme jako prvotní maximální spokojenost svých klientů a při styku se zákazníkem je kladen zvláštní důraz na individuální přístup ke každému z nich se snahou o nalezení nejvhodnějšího řešení.

Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.